Waarderweg 33 A,B,C, Haarlem
Straat: Waarderweg 33 A, B, C te Haarlem

Te Huur / Te koop: nog enkele kantoorunits in het bedrijvencomplex "Waarderpark"

Locatie:Industriegebied Waarderpolder

Opleveringsniveau :
Algemeen:
? Afsluitbaar terrein
? camerabewaking op het terrein
? Gas- water- en electra via tussenmeters
? R.V.S. afgewerkte lift
? Energiezuinige buitenverlichting
? Centrale toiletgroep

Kantoorruimte:
? videofoon
? systeemplafond met verlichting

Parkeren : Op eigen afsluitbaar terrein
Koopsom per parkeerplaats € 8.925,-- V.O.N.
Huurprijs per parkeerplaats € 890,-- per jaar
Per unit dient er 1 parkeerplaats afgenomen te worden.

Huurprijs / koopsom, Exl. BTW, Excl. Kosten tussenmeter,
Unit Nr. Laag Ca. m2 Koopsom V.O.N. Huurprijs per jaar in €

23 A6 1e verd. 97 122.500 12.250
24 A7 1e verd 100 137.500 13.750

16 B7 1e verd 97 126.000 12.600
21 B8 1e verd 97 126.000 12.600
28 B11 2e verd 99 135.000 13.500

19 C6 1e verd 100 147.500 -
17 C8 1e verd 97 126.000 12.600

Tussenmeters

kosten tussenmeters komen voor rekening koper /huurder echter worden wel in opdracht van verkoper / verhuurder aangebracht.

Huurbetaling :Per kwartaal vooruit

Huurtermijn : Vijf jaar met een huurverlenging van telkens vijf jaar

Omzetbelasting:
Partijen komen overeen dat verhuurder/verkoper wel omzetbelasting over de huurprijs/ koopsom in rekening brengt.
Indien géén met omzetbelasting belaste verhuur wordt overeengekomen is huurder naast de huurprijs een afzonderlijke vergoeding aan verhuurder verschuldigd, ter compensatie van het nadeel dat verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt dan wel zal lijden, omdat de omzetbelasting op de investeringen en exploitatiekosten van verhuurder niet (meer) aftrekbaar zijn.

Aanvaarding :In overleg

Huurprijsaanpassing:
jaarlijkse indexering op basis van het, van het consumentenprijsindex CPI reeks alle huishoudens ingaande per 1 januari 2012.

Huurprijsherziening: Telkens na een huurperiode van vijf jaar

Zekerheidsstelling:Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een kwartaalverplichting plus BTW

Huurovereenkomst: Op basis van ROZ model (juli 2003) met aanvullende bepalingen.

Erfdienstbaarheden etc. :
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Ze staan gewoonlijk in het eigendomsbewijs. Een kopie van het eigendomsbewijs is op te vragen via de makelaar.

Notaris :Ter keuze van verkoper

Algemeen :
Hoewel gestreefd is naar een zo nauwkeurig mogelijke inventarisatie van de beschikbare gegevens, moet er van uitgegaan worden dat het bovenstaande slechts indicatief is. De
gegevens zijn soms verkregen door mondelinge of schriftelijke informatie, soms zijn ze vanuit het geheugen opgediept. De koper heeft een onderzoeksplicht naar alle persoonlijke
relevante zaken en kan zich niet beroepen op onbekendheid met feiten die hij zelf had kunnen waarnemen of die opvraagbaar zijn uit de openbare registers.

« vorige object volgende object »
Prijs:
€ 12.250 per jaar

Aanvaarding:
Per datum

Status:
Te huur

Type:
Kantoorruimte